Razpisi, natečaji, javna naročila, namere

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Foto natečaj Fotografski natečaj "Vodovje" 8.10.2021 15.11.2021
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 1.10.2021 16.10.2021
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 1.10.2021 16.10.2021
Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 27.9.2021 -
Občinska priznanja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2021 27.9.2021 10.12.2021 do 12:00
Občinski redar Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta občinski redar v skupni občinski upravi občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno 21.9.2021 6.10.2021 do 00:00
Ureditev ceste Osredke 17-33 Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti »Ureditev ceste Osredke 17-33« 7.9.2021 21.9.2021 do 10:00
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 2.9.2021 18.9.2021
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 30.7.2021 14.8.2021
Prodaja kmetijske mehanizacije v lasti občine Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani - ponovni postopek 26.8.2021 15.9.2021 do 10:00
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 19.7.2021 31.8.2021
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 15.7.2021 31.8.2021
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 15.7.2021 31.8.2021
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 8.6.2021 16.6.2021
Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani 8.6.2021 1.7.2021 do 15:00
24 urna dežurna pogrebna služba v Občini Dol pri Ljubljani JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani 27.5.2021 24.6.2021 do 10:00
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta ¨Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve¨ 21.5.2021 5.6.2021
Ureditev prostorov Dol 18 - dodatna dela Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti "Ureditev prostorov - Dol 18 - dodatna dela" 16.4.2021 26.4.2021 do 10:00
Ureditev igrišča pri vrtcu Dol Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti - "Ureditev igrišča pri vrtcu v Dolu" 19.3.2021 2.4.2021 do 10:00
Vzdrževanje občinskih cest Vzdrževanje občinskih cest do 15.3.2023 23.12.2020 31.1.2021 do 10:00
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto "Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" 23.12.2020 31.12.2020
Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani do 30.6.2023 15.12.2020 17.1.2021
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" 30.11.2020 8.12.2020
Imenovanje sodnikov porotnikov Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov 16.11.2020 10.12.2020
Strokovni sodelavec za regionalno sodelovanje in protokol Razpis za delovno mesto "Strokovni sodelavec za regionalno sodelovanje in protokol" 2.11.2020 10.11.2020
Pomožni delavec Razpis za delovno mesto "Pomožni delavec" 2.11.2020 10.11.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto "Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" 29.10.2020 13.11.2020
Prodaja nepremičnine v lasti Občine Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani 9.10.2020 3.11.2020 do 12:00
Predlog za nadomestnega člana NO Poziv občanom za vložitev predlogov za nadomestnega člana nadzornega odbora 14.9.2020 22.9.2020
Rekonstrukcija ceste s propustom čez Kamnico Javno naročilo male vrednosti "Rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico" 11.9.2020 25.9.2020 do 10:00
Predstavnik občanov v sosvetu Občine in PP LJ-Bežigrad Poziv za vložitev predlogov za imenovanje predstavnika občanov v Sosvetu Občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad 2.7.2020 18.7.2020
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 1.7.2020 29.7.2020
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021 Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021" 19.6.2020 6.7.2020 do 10:00
Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi Razpis za delovno mesto "Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi" 19.6.2020 4.7.2020
Foto natečaj Fotografski natečaj »Naša kulturna dediščina« 15.6.2020 20.10.2020
Ureditev ceste OMV - Zajelše Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« 20.5.2020 4.6.2020 do 10:00
Svet zavoda OŠ Janka Modra Poziv za imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ JM Dol pri Ljubljani 6.5.2020 23.5.2020
Geodetske storitve Javno naročilo male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Geodetske storitve za obdobje 2020-2023« 4.5.2020 19.5.2020 do 10:00
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 28.2.2020 15.3.2020 do 10:00
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 26.2.2020 31.3.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 21.2.2020 29.2.2020
v sosvetu Občine in PP LJ-Bežigrad Poziv za vložitev predlogov za predstavnika občanov v sosvet občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad 21.2.2020 31.3.2020
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 2023« 19.2.2020 5.3.2020 do 10:00
Vpis predšolskih otrok v vrtec Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 30.1.2020 31.3.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 4.12.2019 5.1.2020
Direktor občinske uprave Razpis za delovno mesto »Direktor občinske uprave« 18.11.2019 26.11.2019
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 28.11.2019 6.12.2019
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 7.11.2019 24.11.2019 do 10:00
Občinska priznanja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj (2019) 30.10.2019 12.12.2019
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Rekonstrukcija ceste Javno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45« 15.4.2019 23.5.2019 do 10:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti "Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, prometnih nesrečah in podobno" 29.3.2019 25.4.2019 do 10:00
Sanacija cest Javno naročilo male vrednosti »Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018« 2.10.2018 15.10.2018 do 11:00
Zimska služba Javno naročilo "Zimska služba v občini Dol pri Ljubljani – sezona 2018/2019 in 2019/2020" 17.8.2018 10.9.2018 do 11:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti »Interventna služba/zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah 2018« 20.3.2018 9.4.2018 do 10:00
Javna razsvetljava Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani« 16.2.2018 1.3.2018 do 10:00
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani" 15.11.2017 21.11.2017 do 10:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Foto natečaj Fotografski natečaj "Vodovje" 8.10.2021 15.11.2021
Odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih Javni razpis za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 27.9.2021 -
Občinska priznanja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2021 27.9.2021 10.12.2021 do 12:00
Prodaja kmetijske mehanizacije v lasti občine Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani - ponovni postopek 26.8.2021 15.9.2021 do 10:00
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 19.7.2021 31.8.2021
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 15.7.2021 31.8.2021
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021 15.7.2021 31.8.2021
Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje storitev Pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani 8.6.2021 1.7.2021 do 15:00
24 urna dežurna pogrebna služba v Občini Dol pri Ljubljani JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani 27.5.2021 24.6.2021 do 10:00
Ureditev igrišča pri vrtcu Dol Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti - "Ureditev igrišča pri vrtcu v Dolu" 19.3.2021 2.4.2021 do 10:00
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto "Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" 23.12.2020 31.12.2020
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" 30.11.2020 8.12.2020
Imenovanje sodnikov porotnikov Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov 16.11.2020 10.12.2020
Prodaja nepremičnine v lasti Občine Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani 9.10.2020 3.11.2020 do 12:00
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 1.7.2020 29.7.2020
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020 29.6.2020 29.7.2020
Foto natečaj Fotografski natečaj »Naša kulturna dediščina« 15.6.2020 20.10.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 26.2.2020 31.3.2020
Vpis predšolskih otrok v vrtec Razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec pri OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 30.1.2020 31.3.2020
Oddaja neprofitnega stanovanja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 4.12.2019 5.1.2020
Občinska priznanja Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj (2019) 30.10.2019 12.12.2019
Sofinanciranje kulturnih programov Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov športa Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Sofinanciranje programov društev Javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019 26.4.2019 29.5.2019
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Ureditev ceste Osredke 17-33 Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti »Ureditev ceste Osredke 17-33« 7.9.2021 21.9.2021 do 10:00
Ureditev prostorov Dol 18 - dodatna dela Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti "Ureditev prostorov - Dol 18 - dodatna dela" 16.4.2021 26.4.2021 do 10:00
Vzdrževanje občinskih cest Vzdrževanje občinskih cest do 15.3.2023 23.12.2020 31.1.2021 do 10:00
Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani do 30.6.2023 15.12.2020 17.1.2021
Rekonstrukcija ceste s propustom čez Kamnico Javno naročilo male vrednosti "Rekonstrukcija ceste z ureditvijo propusta čez Kamnico" 11.9.2020 25.9.2020 do 10:00
Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021 Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021" 19.6.2020 6.7.2020 do 10:00
Ureditev ceste OMV - Zajelše Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« 20.5.2020 4.6.2020 do 10:00
Geodetske storitve Javno naročilo male vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov »Geodetske storitve za obdobje 2020-2023« 4.5.2020 19.5.2020 do 10:00
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 28.2.2020 15.3.2020 do 10:00
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani za obdobje 2020 - 2023« 19.2.2020 5.3.2020 do 10:00
Računovodske storitve Javno naročilo male vrednosti »Računovodske storitve za leto 2020, 2021 in 2022« 7.11.2019 24.11.2019 do 10:00
Rekonstrukcija ceste Javno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija JP 569611 v dolžini 300 m, Senožeti 41C-45« 15.4.2019 23.5.2019 do 10:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti "Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, prometnih nesrečah in podobno" 29.3.2019 25.4.2019 do 10:00
Sanacija cest Javno naročilo male vrednosti »Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018« 2.10.2018 15.10.2018 do 11:00
Zimska služba Javno naročilo "Zimska služba v občini Dol pri Ljubljani – sezona 2018/2019 in 2019/2020" 17.8.2018 10.9.2018 do 11:00
Interventna služba Javno naročilo male vrednosti »Interventna služba/zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah 2018« 20.3.2018 9.4.2018 do 10:00
Javna razsvetljava Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani« 16.2.2018 1.3.2018 do 10:00
Oskrba s pitno vodo Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani" 15.11.2017 21.11.2017 do 10:00
Kratek naslov Naslov Datum objave Rok oddaje
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 1.10.2021 16.10.2021
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 1.10.2021 16.10.2021
Občinski redar Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta občinski redar v skupni občinski upravi občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno 21.9.2021 6.10.2021 do 00:00
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 2.9.2021 18.9.2021
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 30.7.2021 14.8.2021
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE 8.6.2021 16.6.2021
Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta ¨Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve¨ 21.5.2021 5.6.2021
Strokovni sodelavec za regionalno sodelovanje in protokol Razpis za delovno mesto "Strokovni sodelavec za regionalno sodelovanje in protokol" 2.11.2020 10.11.2020
Pomožni delavec Razpis za delovno mesto "Pomožni delavec" 2.11.2020 10.11.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto "Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" 29.10.2020 13.11.2020
Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi Razpis za delovno mesto "Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi" 19.6.2020 4.7.2020
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 21.2.2020 29.2.2020
Direktor občinske uprave Razpis za delovno mesto »Direktor občinske uprave« 18.11.2019 26.11.2019
Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve Razpis za delovno mesto »Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve III« 28.11.2019 6.12.2019

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam

Dostopnost