Razpisi in objave

Zaposlitev - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za splošne zadeve


Datum objave:
27.2.2023
Datum zaključka:
10.3.2023
Status:
Zaključen

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, Dol pri Ljubljani objavlja

JAVNI NATEČAJ

za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SVETOVALEC ZA SPLOŠNE ZADEVE 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu SVETOVALEC ZA SPLOŠNE ZADEVE opravljal v nazivu svetovalec III, ki se opravlja v 30. izhodiščnem plačnem razredu, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II oz. I. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas. Poskusna doba je šest (6) mesecev. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji. 

Dostopnost