Razpisi in objave

Zaposlitev - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE


Datum objave:
18.8.2022
Datum zaključka:
26.8.2022
Status:
Zaključen

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani objavlja 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta 
SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE opravljal v nazivu svetovalec III, ki se opravlja v 30. izhodiščnem plačnem razredu, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II oz. I. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas. Poskusna doba je šest (6) mesecev. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Rok za vložitev prijave je 8 dni od datuma objave na spletni strani občine (26.8.2022). Prijave se lahko vloži pisno na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom "Javni natečaj – Svetovalec za komunalne in gradbene zadeve" ali po elektronski pošti na obcina@dol.si.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji. 

Dostopnost