Zaključni račun proračuna občine

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. V zaključnem računu so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki so vplivale na realizacijo proračuna.

Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta.

2023

Dokument (PDF)

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023


2022

Dokument (PDF)

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Uradni list RS, št. 58/2023)

 

2021

Dokument (PDF)

Zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 60/2022).


2020

Dokument (PDF)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Uradni list RS, št. 97/2021).


2019

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 91/2020)

2018

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018 (Uradni list RS, št. 17/2019)

2017

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2017 (Uradni list RS, št. 33/2018)

2016

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 (Uradni list RS, št. 26/2017)

2015

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 (Uradni list RS, št. 27/2016)

Dostopnost