Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v občini Dol pri Ljubljani"


Datum objave:
15.11.2017
Datum zaključka:
21.11.2017 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »VZDRŽEVALNA DELA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. in 73. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; ZJN-3).

Predmet javnega naročila so vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo v Občini Dol pri Ljubljani, ki se nanašajo na naslednje vodovode (dolžina vodovodnega sistema) v upravljanju občine Dol pri Ljubljani. Vzdrževalna dela oskrbe s pitno vodo zajemajo redna vzdrževalna dela in kontrole vodovodnega sistema po zahtevah HACCP-a za njegovo nemoteno delovanje ter interventna dela v času okvar.

Ponudnik lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posreduje naročniku preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila, najkasneje do 21.11.2017 do 10. ure.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost