Razpisi in objave

Zaposlitev - Razpis za delovno mesto "Strokovni sodelavec za regionalno sodelovanje in protokol"


Datum objave:
2.11.2020
Datum zaključka:
10.11.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani objavlja  

JAVNI RAZPIS za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC ZA REGIONALNO SODELOVANJE IN PROTOKOL

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu STROKOVNI SODELAVEC ZA REGIONALNO SODELOVANJE IN PROTOKOL opravljal v nazivu Strokovni sodelavec VII/2 (II), ki se opravlja v 35. izhodiščnem plačnem razredu. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s šest (6) mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost