Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Interventna služba/zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah 2018«


Datum objave:
20.3.2018
Datum zaključka:
9.4.2018 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, elementarnih dogodkih, prometnih nesrečah in podobno-2018« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. in 73. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; ZJN-3).

Javno naročilo obsega interventno vzpostavitev prevoznosti na občinski prometni infrastrukturi in objektih zaradi naravnih nesreč, elementarnih dogodkov, prometnih nesreč in podobno. Izvajalec interventne službe bo moral v razpisanem obdobju (sezona 2018, predvidoma od 15.4.2018 - 15.11.2018) skrbeti za prevoznost cest ob naravnih nesrečah, elementarnih dogodkih, prometnih nesrečah in podobno v skladu z zakonom in odlokom občine.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, na način, da je na javnem odpiranju možno preveriti, da po oddaji ni bila ponovno odprta.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost