Zaključeni projekti v letu 2020

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Vzdrževanje in gradnja občinskih cest

 • Ureditev ceste OMV – Zajelše (II. del)
 • Rekonstrukcija ceste od križišča OŠ do rondoja Ihan
 • Pločnik Videm (19 - 21)
 • Cesta Beričevo – Brinje
 • Izgradnja križišča Dol – center
 • Sanacija posedka ceste ob mostičku v Zaborštu
 • Urejanje poljskih poti v Beričevem, Brinju, Dolu, Vidmu in Klečah
 • Varovalna ograja ob cesti Senožeti – Velika Vas
 • Rekonstrukcija ceste nad cerkvijo Sv. Helene
 • Rekonstrukcija posameznih odsekov ceste v Vinjah med hišnimi številkami 19 in 42A
 • Čiščenje jarkov in propustov
 • Sanacija plazu Vinje
 • Ureditev makadamske javne poti v Lazah (JP 569541 in JP 717014)

Oskrba z vodo

 • Izgradnja vodohrana Vrh 

Upravljanje z občinskim premoženjem

Participativni proračun 2020 

Dostopnost