Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo


Datum objave:
18.11.2022
Datum zaključka:
16.12.2022 do 12:00
Status:
Zaključen

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, št. 60/22) in Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20, 97/20 – popr. in 44/22), objavlja Občina Dol pri Ljubljani

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

  1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva okolja in narave ter vlaganj v naravne vire v Občini Dol pri Ljubljani. in sicer za naslednje ukrepe:

  • vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali oziroma rastlin,
  • nakup in postavitev prometnih znakov za opozarjanje na divjad ali preventivnih silhuet divjadi,
  • izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov,
  • evidentiranje in čiščenje divjih in nevarnih odlagališč,
  • izvajanje čistilnih akcij,
  • opremljanje poučnih objektov in izobraževanje širše javnosti o odnosu do gozda in varovanju okolja.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo o sofinanciranju aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter z drugimi veljavnimi predpisi.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost