Razpisi in objave

Javne objave - Poziv za imenovanje predstavnikov občine v svet zavoda OŠ JM Dol pri Ljubljani


Datum objave:
6.5.2020
Datum zaključka:
23.5.2020
Status:
Zaključen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Dol pri Ljubljani, zaradi poteka mandata aktualnemu sestavu Sveta zavoda OŠ Janka Modra, poziva občane, da posredujete predloge kandidatov za člane Sveta zavoda OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani - predstavnike ustanoviteljice Občine Dol pri Ljubljani.

Predlogu za člana v Svetu Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in predstavitev kandidata (na posebnem listu kot priloga).

Predlogi se posredujejo na sedež Občine Dol pri Ljubljani s pripisom »ZA KOMISIJO ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA«, najkasneje do 23.5.2020.  Predloge lahko posredujete:

  • v zaprti kuverti po navadni pošti - priporočeno,
  • osebna oddaja v sprejemni pisarni občine Dol pri Ljubljani v času uradnih ur,
  • po elektronski pošti na naslov: obcina@dol.si.

Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete na številko 01 53 03 240.

Dostopnost