Občinski predpisi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Statut:

Statut Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB3)

 

Odloki:

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 72/2018)

Odlok o javnem redu in miru v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 26/2017)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 50/2014 in 58/23)

Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/21)

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 12/20)

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 88/22 - UPB1)

Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 152/20)

Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 7/20)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 25/2010)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 51/2009)

Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 72/18, 17/19 in 88/22)

Odlok o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS, št. 63/2007)

Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 47/06, 90/7, 91/20 in 13/21)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 47/06 in 90/07)

Odlok o predkupni pravici Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 142/22)

Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 82/2001)

Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 92/2013)

 

Akti:

Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/2004)

  • Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 56/2008)
  • Akt o spremembah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 11/2011)

 

Poslovniki:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 103/23 - UPB4)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 74/2023)

Dostopnost