Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti: "Sanacija skalnega podora in ceste v Zagorici"


Datum objave:
29.6.2022
Datum zaključka:
13.7.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Sanacija skalnega podora in ceste v Zagorici« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost