Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Dol pri Ljubljani v letu 2022


Datum objave:
31.8.2022
Datum zaključka:
12.12.2022
Status:
Zaključen

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani  (Ur. list RS, št. 4/14) in Odloka o spremembah odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št.152/2020) župan Občine Dol pri Ljubljani objavlja 

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Dol pri Ljubljani v letu 2022. 

Priznanja Občine Dol pri Ljubljani so:

  • naziv častni občan,
  • plaketa občine,
  • priznanja župana.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost