Vegova pot v šolo

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: november 2020 – december 2022

Nosilec projekta: Občina Moravče

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Turistično društvo Moravče, Športno društvo Zagorica pri Dolskem, Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče

Skupna vrednost projekta brez DDV: 65.389,29 EUR, od tega vrednost sofinanciranja z EU sredstvi iz sklada ESKRP 32.797,59 EUR

 

Opis projekta:

Projekt Vegova pot v šolo je nastala z namenom postavitve tabel na poti od Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah do njegovega rojstnega kraja v Zagorici. Pot, po kateri je Jurij Vega kot otrok hodil v šolo, bo označena z informacijskim tablami. Table bodo na eni strani opremljene z vsebinami, povezanimi z življenjem in delom Jurija Vege, na drugi strani pa bodo vsebine vezane na naravno bogastvo krajev, skozi katere poteka Vegova pot. Na nezahtevnem delu poti bodo informacijske table opremljene tudi z opisi v Brajevi abecedi, tako bo pot primerna tudi za slepe in slabovidne. 

Partnerji želijo s projektom približati delo in življenje te pomembne zgodovinske osebnosti domačinom ter vsem drugim obiskovalcem obeh občin, obenem pa želijo opozoriti na posebnosti naravnih habitatov ter občutljivost ravnovesja v naravi. 

V bližini Vegove domačije v Zagorici se bo postavilo tudi fitnes na prostem, s katerim želijo partnerji spodbuditi ljudi k aktivnemu preživljanju prostega časa in k večgeneracijskemu druženju. 

Za usposobljeno vodenje po Vegovi šolski poti bo poskrbelo Turistično društvo Moravče. Pripravilo bo več tematskih pohodov, ki jih bodo ponujali vrtcem, šolam, društvom in turistom. 

Na zaključni prireditvi se bodo partnerji v projektu predstavili z vsebinami, ki so jih prispevali tekom operacije. Pripravili bodo predstavitev turističnih destinacij obeh občin, rokodelske delavnice, povezane s tematiko operacije ter izvedli demonstracijo vadbe na zunanjem fitnesu. 

 

Cilji projekta:

 • Izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij
 • Okrepitev lokalne identitete
 • Izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti
 • Izboljšanje kakovosti in števila lokalnih storitev
 • Izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja
 • Povečanje socialnih funkcij gozda
 • Izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev
 • Izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin

 

Aktivnosti projekta:

1. FAZA

Nosilec projekta (Občina Moravče):

 • izdelava lesenih ogrodij za informacijske table skupaj z lesenimi klopcami
 • postavitev (fiksiranje) lesenih ogrodij za informacijske table: 6/eno konstrukcijo
 • oblikovanje informacijskih tabel
 • tisk informacijskih tabel
 • priprava skrajšane vsebine za 3 table v Brajevi pisavi
 • izdelava in montaža 3 informacijskih tablic v Brajevi pisavi
 • nakup prenosnika s programsko opremo
 • nakup tabličnih računalnikov, namenjenih vodnikom oz. spremljevalcem skupin na poti
 • nakup projektorja za računalniške predstavitve na začetku ali koncu poti

Partner v projektu (Občina Dol pri Ljubljani):

 • priprava terena za fitnes na prostem
 • nakup in postavitev orodij fitnesa na prostem

Partner v projektu (Turistično društvo Moravče):

 • priprava vsebine informacijskih tabel – del TD Moravče

Partner v projektu (Športno društvo Zagorica pri Dolskem):

 • nadzor in pomoč pri pripravi terena za fitnes na prostem
 • zaključna ureditev terena in obnova zelenic

Partner v projektu (Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče):

 • koordinacija in vodenje projekta
 • priprava vsebine informacijskih tabel; Društvo rokodelcev - RCM
 • promocija na programskem področju (pisanje člankov, objave v lokalnih medijih in na lokalnih spletnih straneh; RCM

2. FAZA

Nosilec projekta (Občina Moravče):

 • oblikovanje brošure o življenju in delu Jurija Vege
 • tisk brošure o življenju in delu Jurija Vege
 • oblikovanje učnih listov na temo Vegove poti, za predšolske otroke in otroke 1. triade
 • tisk učnih listov na temo Vegove poti, za predšolske in šolske otroke (1. triada)
 • oblikovanje plakata za zaključno prireditev
 • tisk plakatov za zaključno prireditev
 • tisk letakov za zaključno prireditev
 • zaključna prireditev; pogostitev 100 oseb - hrana
 • zaključna prireditev; pogostitev 100 oseb pijača
 • zaključna prireditev; pogostitev 100 oseb priprava prostora

Partner v projektu (Občina Dol pri Ljubljani):

 • usposabljanje strokovnega kadra za izvajanje vadb na fitnes orodjih na prostem

 Partner v projektu (Turistično društvo Moravče):

 • priprava vsebine za brošuro o življenju in delu Jurija Vege – del TD Moravče
 • priprava vsebine učnih listov na temo Vegove poti, za predšolske in šolske otroke,del TD Moravče
 • priprava računalniške predstavitve za različne ciljne skupine
 • priprava programov tematskih pohodov; TD Moravče
 • izobraževanje turističnih vodnikov za tematske pohode
 • pohod s pilotno skupino od prve info točke v Moravčah do Zagorice; TD Moravče
 • zaključna prireditev; predstavitev projekta; TD Moravče

 Partner v projektu (Športno društvo Zagorica pri Dolskem):

 • priprava vsebine za brošuro o življenju in delu Jurija Vege – del ŠD Zagorica
 • usposabljanje članov ŠD Zagorica za vodenje vadbe na fitnes orodjih na prostem
 • pohod s pilotno skupino od prve info točke v Moravčah do Zagorice; ŠD Zagorica
 • zaključna prireditev; demonstracija uporabe fitnesa, poskusna vodena vadba ŠD Zagorica

Partner v projektu (Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče):

 • koordinacija in vodenje projekta
 • priprava vsebine za brošuro o življenju in delu Jurija Vege – del Društvo rokodelcev - RCM
 • priprava vsebine učnih listov na temo Vegove poti, za predšolske in šolske otroke - del Društvo Rokodelcev RCM
 • pohod s pilotno skupino od prve info točke v Moravčah do Zagorice; Društvo rokodelcev RCM
 • zaključna prireditev; delavnice Društva rokodelcev RCM
 • promocija na programskem področju (pisanje člankov, objave v lokalnih medijih in na lokalnih spletnih straneh; RCM

 

Rezultati:

 • urejene informacijske točke opremljene s tablami in klopmi na Vegovi poti v šolo
 • urejen fitnes na prostem v Zagorici pri Dolskem
 • izdana brošura o življenju in delu Jurija Vege
 • izdelava učnih listov na temo Vegove poti za predšolske in šolske otroke
 • strokovno usposobljen kader za izvajanje vadba na fitnes orodjih na prostem
 • usposobljeni turistični vodniki

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 


Aktualne novice:

2.8.2021, Nov fitnes na prostem v Križevski vasi

Dostopnost