Rekonstrukcija ceste v Vidmu

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na območju Vidma se na lokalni cesti LC 071064 izvajajo gradbena dela, ki povezuje Videm z glavno cesto G2 Šentjakob – Litija, zaradi česar je cesta zaprta, obvoz je urejen. Dela so se pričela 12. maja in bodo zaključena predvidoma do 8. novembra. V tem času bosta sočasno z gradnjo vodovoda, kanalizacije in plinovoda urejena tudi pločnik in javna razsvetljava, cesta pa bo na novo asfaltirana in opremljena s prometno signalizacijo. Na občini smo sicer pričakovali, da se bodo sočasno z omenjeno investicijo izvajala tudi državna investicija gradnje krožišča Videm – Ihan, vendar se to zaenkrat še ni zgodilo. Občina bo zato vztrajala, da se začasno na tem križišču vzpostavi semafor, saj je vključevanje nevarno, v času prometnih konic pa tudi dolgotrajno.

Nova investicija na Vidmu bo zagotovo pomenila veliko pridobitev za vse, še posebno za tiste, ki lokalno cesto bolj pogosto uporabljajo. Zaradi sočasne izgradnje kanalizacije se bodo morali objekti, ki mejijo na lokalno cesto skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 47/06, 90/07), priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Strošek priključitve enostanovanjskega objekta na kanalizacijo se giblje med 2.500 in 3.000 EUR, pri čemer je komunalni prispevek mogoče odplačevati na največ 60 obrokov.

Lokalna cesta od središča naselja Dol (pri pošti) do osnovne šole Janka Modra in naprej proti Brinju bo ves čas normalno prevozna. Občanom, ki zaradi gradbenih del na cestišču nimajo možnosti dostopa do svojih domov z avtomobilom, je na voljo parkirišče pred osnovno šolo.

Fotogalerija

Rekonstrukcija ceste v Vidmu, 29.05.2020
Rekonstrukcija ceste v Vidmu, 28.05.2020
Rekonstrukcija ceste v Vidmu, 28.05.2020
Dostopnost