Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020


Datum objave:
29.6.2020
Datum zaključka:
29.7.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 123/2006 - ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 - Odl. US, 111/2013, 68/2016, 61/2017), Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Ur. list RS, št. 68/03), v nadaljevanju Pravilnik, Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Ur.l.RS, št. 24/2020), objavlja Občina Dol pri Ljubljani

J A V N I   R A Z P I S
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost