Razpisi in objave

Javna naročila - Naročilo male vrednosti: Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico


Datum objave:
30.11.2021
Datum zaključka:
17.12.2021 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost