Park življenja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: maj 2021 – december 2022

Nosilec projekta: Občina Dol pri Ljubljani

Partnerji projekta: Turistično društvo Dolsko, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice

Skupna vrednost projekta brez DDV: 61.535,15 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 39.997,86 EUR

Opis projekta:

Z operacijo Park življenja bo v lokalnem okolju dosežen napredek na področju oživitve vaškega jedra Dola pri Ljubljani za izboljšanje kakovosti bivanja, ki bo skozi zeliščarsko in sadjarsko tradicijo in znanje prinesel novo znanje, ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino ter v lokalnem okolju nudil višjo kvaliteto življenja.

Občina Dol pri Ljubljani se skupaj s partnerjema operacije Turistično društvo Dolsko in Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice srečuje z izzivom, kako tradicionalna znanja s področja zeliščarstva in sadjarstva spremeniti v razvojno priložnost. Z oblikovanjem in izvedbo projektnih aktivnosti bo popestrena turistična ponudba kraja, poskrbljeno bo za večjo turistično atraktivnost in ekonomsko stabilnost dejavnosti na Rajhovi domačiji. Na Rajhovi domačiji bo delno adaptiran podporni objekt, ki bo služil kot večnamenski prostor za druženje. S pomočjo strokovnjakov se bo oživilo park s sadnim drevjem in izbranimi zdravilnimi rastlinami. Preko knjižice, sejmov, izobraževanj in delavnic pa bodo ljudi ozaveščali o pomenu tradicije zeliščarstva in sadjarstva.

Operacija je simbolično poimenovana Park življenja, saj bo pomembno prispevala k prepoznavanju območja LAS Srce Slovenije kot zdrave, aktivne, zelene destinacije in pripomogla k ohranjanju njene biodiverzitete.

Cilji:

 • Izboljšanje podjetniške kulture;
 • Povečanje inovativnosti in kreativnosti
 • Izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij
 • okrepitev lokalne identitete;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • izboljšanje okoljske ozaveščenosti in stanja okolja;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • Delna adaptacija podpornega objekta na Rajhovi domačiji
 • ureditev in zasaditev parka na Rajhovi domačiji;
 • zeliščarski sejem;
 • sadjarski sejem;
 • strokovne delavnice in izobraževanja;
 • delavnice za otroke;
 • priprava knjižice z recepti.

Rezultati:

 • Ustvarjen prostor za druženje s kuhinjo;
 • Urejen park (sadno drevje, visoke grede, zelišča);
 • Izveden zeliščarski in sadjarski sejem;
 • Pridobitev novih znanj iz sadjarstva in zeliščarstva;
 • Izvedene kulinarične in zeliščarske delavnice;
 • oživitev vaškega jedra in krepitev medgeneracijskih odnosov lokalnega prebivalstva;
 • Izdana knjižica z 50 tradicionalnimi recepti.

 

    

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 


Aktualne novice:

→ ...

Dostopnost