Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani«


Datum objave:
16.2.2018
Datum zaključka:
1.3.2018 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila Vzdrževanje in urejanje javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani za obdobje od 15. 03. 2018 do 15. 03. 2020 v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; ZJN-3).

Popisi del in tehnična specifikacija so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, na način, da je na javnem odpiranju možno preveriti, da po oddaji ni bila ponovno odprta. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov naročnika Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov naročnika do 1.3.2018 do 10. ure.

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=243014

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji. 

Dostopnost