Razpisi in objave

Zaposlitev - Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za gradbene zadeve in investicije


Datum objave:
27.2.2023
Datum zaključka:
10.3.2023
Status:
Zaključen

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, Dol pri Ljubljani objavlja

JAVNI NATEČAJ

za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE IN INVESTICIJE

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE IN INVESTICIJE opravljal v nazivu višji svetovalec III, ki se opravlja v 35. izhodiščnem plačnem razredu, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas. Poskusna doba je šest (6) mesecev. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji. 

Dostopnost