Spremembe in dopolnitve OPPN PC Dolsko

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Odlok o OPPN MP 11/1 – Dolsko je objavljen v Uradnem listu RS 72/2008

(z vgrajeno povezavo na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3168)

 

Odlok o SD OPPN MP 11/1 – Dolsko je objavljen v Uradnem listu RS 58/2023

(z vgrajeno povezavo na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-1788)

Dostopnost