Gibanje za zdrave možgane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: april 2020 – januar 2023

Partnerji projekta: Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Stranje

Skupna vrednost projekta brez DDV: 123.183,02 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 79.352,14 EUR

Opis projekta: 

Operacija Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije in odvisnosti od računalnikov tako med otroki in odraslimi. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Zato bo potrebno v sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu preoblikovati zaposlitvena znanja in veščine populacije. Aktualnih in prihajajočih izzivov se zavedajo partnerji projekta Gibanje za zdrave možgane. Oba vrtca in obe šoli, vključeni v projekt, v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama, so osnovali skupno sodelovanje pri pripravljanju sprememb izvedbene ravni kurikula in učnih načrtov zaradi posnetka stanja sedanje populacije otrok 21. stoletja, za katero je značilen izrazit porast učnih, razvojnih, duševnih in zdravstvenih težav, ter pri oblikovanju inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja za prilagoditev potrebam sodobne družbe. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.

Ob vrtcih pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in Antona Medveda Kamnik ob OŠ Stranje bodo v okviru projekta obstoječe zunanje površine nadgrajene v možgansko stimulativna igrišča, ki bodo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivala na optimalno stimulacijo možganskega delovanja. Predšolskim in šolskim otrokom se bo v okviru vzgojno-učnih procesov omogočil dostop do možgansko stimulativnega gibanja, ki stimulira razvoj najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu sodobnih otrok.

Cilji projekta:

 • izboljšanje podjetniške kulture;
 • povečanje inovativnosti in kreativnosti;
 • povečanje družbene moči deležnikov;
 • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • okrepitev lokalne identitete;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in povečanje diverzifikacije turistične dejavnosti;
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano;
 • izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • povečanje socialnih funkcij gozda;
 • izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • izboljšanje socialnega kapitala;
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev, posebej ranljivih ciljnih skupin.

Aktivnosti projekta:

 • postavitev igral za stimulacijo možganov;
 • načrtovanje in izdelava inovativnega naravnega nestrukturiranega materiala za stimulacijo možganov;
 • postavitev visokih gred;
 • strokovno izobraževanje za strokovne delavce zavodov;
 • predstavitev gozdne pedagogike na Veronikinem festivalu v občini Kamnik;
 • delavnica za pedagoške delavke nad 50 let;
 • posvet za pedagoške delavce znotraj LAS Srce Slovenije;
 • delavnica za starostnike;
 • delavnice za predšolske otroke in stare starše;
 • šola za starše;
 • raziskava (meritve gibanja otrok na igrišču pred in po izvedbi vzdrževalnih del);
 • priprava in izdelava strokovnega gradiva (1.800 strokovnih glasil);
 • promocija (objave v glasilih, spletnih straneh, socialnih omrežjih, na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni).

Rezultati:

 • nova igrala in urejene zelene površine ob otroških igriščih v Dolu pri Ljubljani in Stranjah;
 • prenos znanj o pomembnosti stimulacije otroških možganov med partnerji in ciljnimi skupinami projekta;
 • ozaveščanje ciljnih skupin o pomembnosti gibanja za zdrave možgane;
 • strokovno gradivo na temo pomena gibanja za otroke.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 


Aktualne novice:

10.09.2020, Odobrena evropska sredstva za ureditev igrišča pri vrtcu Osnovne šole Janka Modra

28.01.2021, Delimo dobre prakse: Sodobni pristopi kamniškega Vrtca Antona Medveda (vir LAS Srce Slovenije)

Dostopnost