Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2022


Datum objave:
23.5.2022
Datum zaključka:
30.6.2022
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 17.člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg in 82/2020), 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani ( Uradni list RS, št. 13/2021) in Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/2021), objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2022.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost