Razpisi in objave

Javne objave - Poziv za vložitev predlogov za predstavnika občanov v sosvet občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad


Datum objave:
21.2.2020
Datum zaključka:
31.3.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi Statuta občine Dol pri Ljubljani in Akta o ustanovitvi Sosveta Občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad, župan poziva javnost, da vloži predloge kandidatov za predstavnika občanov v Sosvetu Občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad, ki šteje 5 članov.

Predlog naj obsega navedbo kandidata in kontaktne podatke. Predlogom morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov. Zaželena je tudi kratka navedba dosedanjih izkušenj na področju zagotavljanja varnosti. Vsak predlagatelj lahko predlaga največ dva (2) kandidata.

Predloge je potrebno posredovati na naslov Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani ali po elektronski pošti na naslov obcina@dol.si do 31.3.2020, s pripisom »predlog za Sosvet Občine Dol pri Ljubljani in policijske postaje Ljubljana Bežigrad«.

Dostopnost