Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis o dodeljevanju nagrad mladini za izjemne dosežke


Datum objave:
19.9.2022
Datum zaključka:
20.10.2022 do 15:00
Status:
Zaključen

Na podlagi 7. člena Odloka o nagradah mladini za izjemne dosežke ( Ur.l.RS, št. 167/2021) ter proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2022 (Ur.l.RS, št. 15/2022), objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU NAGRAD MLADINI ZA IZJEMNE DOSEŽKE

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je nagrajevanje izrednih dosežkov mladih talentov na področju športa, znanosti in umetnosti, ki jih je posameznik dosegel v preteklem šolskem letu.

2. Višina nagrade
Višina nagrade za posameznega upravičenca znaša 250,00 evrov bruto. Posamezen upravičenec lahko pridobi le eno nagrado na šolsko leto, ne glede na število dosežkov.

3. Pogoji za pridobitev nagrade
Nagrado lahko pridobi posameznik, ki:
- je v koledarskem letu star od 12 let do vključno 19 let,
- ima stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani,
- je v preteklem šolskem letu dosegel izjemni dosežek, opredeljen v 4. členu tega razpisa,
- je podal vlogo skladno z razpisnimi pogoji.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost