Projekti ESRR

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Evropski sklad za regionalni razvoj, ustanovljen leta 1975, zagotavlja sredstva za razvoj in strukturno prilagoditev gospodarstev regij, gospodarske spremembe, večjo konkurenčnost in teritorialno sodelovanje v EU. Evropski sklad za regionalni razvoj je skupaj z Evropskim socialnim skladom (ESS), Kohezijskim skladom, Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) eden od petih strukturnih in investicijskih skladov EU.

Proračun Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2014–2020 znaša več kot 250 milijard EUR. Sklad financira projekte v okviru 11 tematskih ciljev za kohezijsko politiko in se osredotoča zlasti na štiri ključne prednostne naloge:

  • krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij;
  • izboljšanje dostopa do IKT ter njihove uporabe in kakovosti;
  • povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij;
  • podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih.

ESRR financira tudi čezmejne, medregionalne in nadnacionalne projekte v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje.

Nadaljnje informacije:

 

Projekti Občine Dol pri Ljubljani sofinancirani iz ESRR:

Dostopnost