Razpisi in objave

Zaposlitev - Razpis za delovno mesto "Višji svetovalec za komunalne in gradbene zadeve"


Datum objave:
29.10.2020
Datum zaključka:
13.11.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani objavlja

JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE IN GRADBENE ZADEVE opravljal v nazivu višji svetovalec III, ki se opravlja v 35. izhodiščnem plačnem razredu, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega (1) leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Poskusna doba je šest (6) mesecev. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost