Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

 

Kapaciteta obstoječega vodohrana ''Vrh'', ki se oskrbuje s pitno vodo iz obstoječega zajetja Močile, znaša 27 m3, kar ne zadošča več za nemoteno oskrbo vseh porabnikov s pitno vodo.

Iz tega razloga je poleg njega na severni strani predvidena gradnja novega vodohrana prostornine 50 m3. Obstoječ vodohran se bo nato uporaljal za požarni bazen (27m3). V obstoječe vodovodno omrežje se ne bo posegalo, obstoječe trase vodovodnega sistema ostanejo take kot so (vanje se razen predvidenih prevezav na lokaciji novega in obstoječega vodohrana, ne posega). Pri dimenzioniranju vodohrana je upoštevana tudi poraba pitne vode vodovodnega sistema ''Križevska vas'', zaradi predvidene pripojitve vodovodnega sistema ''Križevska vas''.

Tlačne razmere se v vodovodnem sistemu večinoma ne spremenijo, razen v naselju Vrh pri Dolskem, za katerega bo montirana naprava za dvig tlaka. V naselju Klopce je že sedaj tlak višji od 6 bar, zato so na obstoječem oskrbovalnem vodovodu zgrajeni razbremenilniki, ki bodo ustrezno znižali tlak vode za porabnike na področju naselja Klopce tudi iz novega vodohrana.

Za ustrezno vzdrževanje ter obratovanje celotnega vodovodnega sistema je potrebno zgraditi ustrezne dostope oz. prometno in zunanjo ureditev za predvideni objekt. Dovoz do novega vodohrana bo zagotovljen z novo asfaltirano dovozno potjo in novo zunanjo ureditvijo okoli objekta vodohrana. Nova asfaltirana dovozna pot se bo priključila na obstoječo vaško asfaltirano cesto, ki poteka južno od lokacije objekta vodohrana. Zemeljska dela za nov dovoz že potekajo, kot prikazano na fotografiji.

Fotogalerija

Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 14. julij 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 14. julij 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 17. junij 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 17. junij 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 17. junij 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 3. junij 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 26. maj 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 26. maj 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 6. maj 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 5. maj 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 5. maj 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem, 5. maj 2020
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem
Gradnja vodohrana v naselju Vrh pri Dolskem
Dostopnost