Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)«


Datum objave:
20.5.2020
Datum zaključka:
4.6.2020 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev ceste OMV - Zajelše (II. del)« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Predmet javnega naročila bo rekonstrukcija ceste v dolžini okoli 360 m s pločnikom, odvodnjavanjem in javno razsvetljavo v Podgori pri Dolskem od bencinske črpalke OMV do naselja Zajelše. Podrobnejši opis del je zajet v popisu del (Priloga št. 2), ki hkrati služi tudi kot predračunski obrazec.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve. Ponudnik, ki ne bo ponudil vseh razpisanih storitev bo izločen iz ocenjevanja.

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: 
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354530 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost