Razpisi in objave

Zaposlitev - JAVNI RAZPIS za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR


Datum objave:
13.1.2022
Datum zaključka:
19.1.2022
Status:
Zaključen

Na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, objavlja

JAVNI RAZPIS za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu POSLOVNI SEKRETAR, katerega  izhodiščni plačilni razred je 23. Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega (1) leta, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Poskusno delo traja šest (6) mesecev. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost