Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis o dodeljevanju nagrad mladini za izjemne dosežke


Datum objave:
22.10.2021
Datum zaključka:
22.11.2021 do 17:00
Status:
Zaključen

Na podlagi 7. člena Odloka o nagradah mladini za izjemne dosežke ,ter proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Ur.l.RS, št. 30/2021), objavlja Občina Dol pri Ljubljani naslednji

 

JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU NAGRAD MLADINI ZA IZJEMNE DOSEŽKE

 

  1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je nagrajevanje izrednih dosežkov mladih talentov  na področju športa, znanosti in umetnosti, ki jih je posameznik dosegel v preteklem šolskem letu.

 

  1. Višina nagrade

Višina nagrade za posameznega upravičenca znaša 250,00 evrov bruto.

Posamezen upravičenec lahko pridobi le eno nagrado na šolsko leto, ne glede na število dosežkov.

 

  1. Pogoji za pridobitev nagrade

Nagrado lahko pridobi posameznik, ki:

- je v koledarskem letu star od 12 let do vključno 19 let,

- ima stalno prebivališče na območju Občine Dol pri Ljubljani,

- je v preteklem šolskem letu dosegel izjemni dosežek, opredeljen v 4. členu tega razpisa,

- je podal vlogo skladno z razpisnimi pogoji.

 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost