Razpisi in objave

Javni razpisi - JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani


Datum objave:
27.5.2021
Datum zaključka:
24.6.2021 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za

Podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Dol pri Ljubljani.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

 

 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost