Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti "Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021"


Datum objave:
19.6.2020
Datum zaključka:
6.7.2020 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Predmet javnega naročila je letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in zajema predvsem dela, ki so zajeta v opisu del.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost