Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti »Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018«


Datum objave:
2.10.2018
Datum zaključka:
15.10.2018 do 11:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Sanacija cest v občini Dol pri Ljubljani - 2018« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. in 73. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; ZJN-3).

Ponudnik lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posreduje naročniku preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila, najkasneje do 21.11.2017 do 10. ure.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost