Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2020


Datum objave:
1.7.2020
Datum zaključka:
29.7.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 22/1998, 97/2001 - ZSDP, 110/2002 - ZGO-1, 15/2003 – ZOPA, 29/17- ZŠpo-1), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 68/03 in 122/04), Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020 (Ur.l.RS, št. 24/2020) Občina Dol pri Ljubljani objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2020

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost