Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2021


Datum objave:
19.7.2021
Datum zaključka:
31.8.2021
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani na podlagi 17.člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017, 21/2018-ZNOrg in 82/2020), 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dol pri Ljubljani ( Uradni list RS, št. 13/2021) in Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 (Uradni list RS, št. 30/2021), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2021

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost