Participativni proračun

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!

Tudi v naši občini prenašamo del odločanja o porabi proračunskih sredstev neposredno v vaše roke. Verjamem namreč, da ste prav vi tisti, ki najbolje poznate potrebe v vašem okolju, ki veste, kaj bi bilo potrebno storiti, spremeniti, prilagoditi, da bi bila kakovost bivanja vas, vaše družine, prijateljev in sosedov, še boljša.

Zato vas vljudno vabim, da se aktivno vključite v projekt »Po izboru občanov!« s konkretnimi predlogi, kaj bi bilo potrebno izvesti in prav tako tudi glasujete med naborom tistih projektov, ki bodo kar najbolj prispevali k razvoju, prijetnemu počutju, preživljanju prostega časa ali drugim dejavnikom, zaradi katerih boste v svojem okolju še raje prebivali.

Vaše odločitve o tem, kaj se bo izvedlo, bodo za nas zavezujoče. Obljubljam vam, da bodo prav vsi izglasovani projekti izvedeni v naslednjem letu ter da boste imeli v letu 2020 priložnost, da ponovno predlagate in odločate o novih projektih.

Vaš glas je pomemben, zato prijazno vabljeni k sodelovanju!

Željko Savič, županNA KRATKO O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU

Participativni proračun je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev, katerega namen je prenesti del odločanja neposredno na skupnost. Z njim lahko prebivalci sami prepoznavajo probleme in potrebe, predlagajo rešitve in določijo prioritete za izvedbo. Postopek izvedbe participativnega proračuna pa mora biti jasen, transparenten, demokratičen in vključujoč.

Gre za orodje občanov, ki je skozi več kot 30-letno uporabo po svetu, pokazal več pozitivnih učinkov:

 • povečanje učinkovitosti porabe sredstev,
 • hitrejša gospodarska rast,
 • bolj enakomeren razvoj občin,
 • zmanjšanje socialnih razlik,
 • boljše ravnanje z infrastrukturo,
 • povečanje zaupanja v demokratične postopke,
 • povečanje aktivacije prebivalcev.

Participativni proračun se uporablja v številnih državah po celem svetu, tako na ravni milijonskih mest kot tudi mestnih četrti ali manjših lokalnih skupnosti. V Sloveniji je bila Občina Ajdovščina prva, ki je leta 2016 zaorala ledino na tem področju, v naslednjih letih pa so se ji pridružile tudi nekatere druge občine: Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Komen, Logatec, Hrpelje-Kozina, Kranjska Gora, Slovenske Konjice, Krško in druge. Pravno podlago za izvajanje participativnega proračuna je moč najti v 48.a členu Zakona o lokalni samoupravi, kjer je navedeno, da: »Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja s prebivalci najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.«.

IZVEDBA PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI

Cilj izvedbe participativnega proračuna v Občini Dol pri Ljubljani je omogočiti aktivno participacijo občanov pri razvoju občine in izboljšanju kakovosti bivanja v svojem okolju. V izvajanje se lahko vključijo občani, ki stalno prebivajo v občini in so dopolnili vsaj 15 let in sicer na dva načina, ki se med seboj ne izključujeta:

 • kot predlagatelji in prijavitelji projektov, kjer v sodelovanju z vsaj še enim občanom določijo, katere investicije so na območju vašega vaškega odbora najnujnejše ali najbolj zaželene in projekt prijavite na predpisanem obrazcu (priporočamo, da poskrbite tudi za podporo vašega projekta pri sokrajanih) oziroma

 • kot volivci, ki glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši za vaš kraj.


V občinskem proračunu se predvidoma zagotovili 120.000,00 EUR/letno za izvedbo projektov, ki jih bodo občani predlagali ter izglasovali
, in sicer:

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Beričevo
  (območje naselij Brinje in Beričevo),

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dol
  (območje naselij Dol pri Ljubljani, Kleče pri Dolu, Podgora pri Dolskem, Videm, Zaboršt pri Dolu in Zajelše),

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Dolsko
  (območje naselij Dolsko, Kamnica, Osredke, Petelinje in Vinje),

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Klopce
  (območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem),

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Laze
  (območje naselja Laze pri Dolskem),

 • 20.000,00 EUR za projekte, ki bodo izvedeni na območju vaškega odbora Senožeti
  (območje naselja Senožeti).

 

Vse informacije o izvedbi, vključno z vsebino vseh prijavljenih projektnih predlogov, izbranimi projekti in njihovim izvajanjem, bodo ažurno objavljene na občinski spletni strani.

Dostopnost