Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti: "Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico"


Datum objave:
11.5.2022
Datum zaključka:
19.5.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani, (v nadaljevanju: naročnikvabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev delovnega prostora za zdravnico in ureditev novih prostorov za knjižnico« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22).

Naročnik, ki v postopek vključuje pogajanja, bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost