Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti: "Ureditev prostorov Dol 18, prenova Rajhove domačije – 2. faza"


Datum objave:
18.1.2022
Datum zaključka:
1.2.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev prostorov Dol 18, prenova Rajhove domačije – 2. faza« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; ZJN-3), ki zajema

  • Ureditev prostorov, ki obsega gradbena ter obrtniška dela. Podroben obseg del v okviru prenove in dobave materiala je zajet v popisu del - prenova, ki hkrati služi tudi kot predračunski obrazec (Priloga št. 2).

  • Ureditev strojnih inštalacij. Podroben obseg del v okviru ureditve strojnih inštalacij je zajet v popisu del - strojna, ki hkrati služi tudi kot predračunski obrazec (Priloga št. 3)

  • Ureditev elektro inštalacij. Podroben obseg del v okviru ureditve elektro inštalacij je zajet v popisu del - elektro, ki hkrati služi tudi kot predračunski obrazec (Priloga št. 4).

Naročnik, ki v postopek vključuje pogajanja, bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost