Razpisi in objave

Javni razpisi - Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Dol pri Ljubljani - ponovni postopek


Datum objave:
17.3.2022
Datum zaključka:
11.4.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Na podlagi 51. člena in drugega odstavka 53. člena v zvezi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), Občina Dol pri Ljubljani objavlja naslednje:

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  PREMIČNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE DOL PRI LJUBLJANI – ponovni postopek

  1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

  1. Predmet prodaje:

Predmet prodaje je kmetijske mehanizacije, kot sledi:

MULČER NA ROKI KUHN MULTI-LONGER, letnik 2018, roka 5m, mulčer z rotacijsko glavo 1.2 m, dvojni y noži obrabljeni

Izhodiščna vrednost: 13.650,00 €

Izhodiščne prodajne vrednosti vključujejo DDV.

 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost