Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti: Zunanja ureditev Rajhove domačije


Datum objave:
18.8.2022
Datum zaključka:
29.8.2022 do 14:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani, Dol 1, 1262 Dol pri Ljubljani, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Zunanja ureditev Rajhove domačije« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US).

Naročnik, ki v postopek vključuje pogajanja, bo na podlagi v razpisni dokumentaciji navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Rok prijave: 29.8.2022, do 14:00

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost