Razpisi in objave

Javni razpisi - Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Dol pri Ljubljani za leto 2019


Datum objave:
26.4.2019
Datum zaključka:
29.5.2019
Status:
Zaključen

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 22/1998, 97/2001 - ZSDP, 110/2002 - ZGO-1, 15/2003 – ZOPA, 29/17- ZŠpo-1), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 68/03 in 122/04), Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Ur.l.RS, št. 17/2019) Občina Dol pri Ljubljani objavlja 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost