Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti "Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, prometnih nesrečah in podobno"


Datum objave:
29.3.2019
Datum zaključka:
25.4.2019 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Interventna služba-zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, elementarnih dogodkih, prometnih nesrečah in podobno-2019« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Izvajalec interventne službe bo moral v razpisanem obdobju (sezona 2019, predvidoma od 15.4. - 15.11.2019) skrbeti za prevoznost cest ob naravnih nesrečah, elementarnih dogodkih, prometnih nesrečah in podobno v skladu z zakonom in odlokom občine. Pri tem mora izvajalec izvajati interventno službo in izvajati vzpostavitev prevoznosti na občinskih cestah, javnih površinah v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 25.4.2019, do 10.00.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost