Projekti EKSRP

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Unije. Programe pripravlja Evropska komisija skupaj z državami članicami. Pri tem upošteva strateške smernice za politiko razvoja podeželja, ki jih sprejme Svet, in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnih strateških načrtih.

V programskem obdobju 2014–2020 je EKSRP prvič posebej vključen v okvir politike evropskih strukturnih in investicijskih skladov, pri čemer zanj velja uredba o skupnih določbah (1303/2013).

V programskem obdobju 2014–2020 ima Sklad tri glavne cilje:

  • povečanje konkurenčnosti kmetijstva;
  • zagotavljanje trajnostnega upravljanja naravnih virov in podnebni ukrepi;
  • doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem zaposlitvenih priložnosti in njihovim ohranjanjem.

Kohezijska politika ima ključno vlogo tudi pri podpiranju gospodarske obnove podeželja in tako dopolnjuje ukrepe, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Nadaljnje informacije

 

Projekti Občine Dol pri Ljubljani sofinancirani iz EKSRP

Dostopnost