Razpisi in objave

Zaposlitev - Javni razpis za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta DELOVODJA V


Datum objave:
12.11.2021
Datum zaključka:
23.11.2021
Status:
Zaključen

Na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A), Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani, objavlja

JAVNI RAZPIS za zasedbo prostega strokovno - tehničnega delovnega mesta DELOVODJA V

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu DELOVODJA V, katerega  izhodiščni plačilni razred je 23. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s šest (6) mesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja polni delovni čas na sedežu Občine Dol pri Ljubljani in po potrebi izven sedeža.

 

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost