Razpisi in objave

Zaposlitev - Razpis za delovno mesto "Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi"


Datum objave:
19.6.2020
Datum zaključka:
4.7.2020
Status:
Zaključen

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF), župan Očine Litija, Jerebova ulica 14, Litija, g. Franci Rokavec, objavlja

JAVNI NATEČAJ za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec za področje civilne zaščite v Skupni občinski upravi Občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert in Šmartno pri Litiji

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost