Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo male vrednosti: Rekonstrukcija cestišča Beričevo – Brinje


Datum objave:
16.9.2022
Datum zaključka:
26.9.2022 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri LjubljaniDol 1, 1262 Dol pri Ljubljani, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Rekonstrukcija cestišča Beričevo - Brinje« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost