Izpostavljeno

Aktualno

26.5.2020

Obvestilo o delovanju krajevnega urada

Iz Upravne enote Ljubljana so sporočili, da se bo Krajevni urad Dol pri Ljubljani predvidoma odprl 16.6.2020. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

26.5.2020

Informacija o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic

Javni potniški promet se ponovno izvaja od 11. 5. 2020 dalje, zato je minister, pristojen za promet, dne 8. 5. 2020, izdal sklep o podaljšanju veljavnosti enotnih vozovnic, ki je dostopen na povezavi: Avtomatično podaljšanje veljavnosti terminskih vozovnic IJPP.

25.5.2020

Obvestilo o popolni zapori ceste v Zajelšah

Občane obveščamo, da bo v Zajelšah, na javni poti JP569291 pri zemljišču s parc. št. 280/17 (na območju med razpotjema z JP 569295 in JP 569296), popolna zapora ceste, ki bo trajala od 26. 5. do 27. 5. 2020, in sicer od 7:00 do 17:00. Razlog zapore je izgradnja elektro in vodovodnega priključka.

25.5.2020

Zaključena sanacija posedka ceste ob mostičku v Zaborštu

V maju je občina izvedla sanacijo posedka ceste ob mostičku v Zaborštu (ureditev cestnega telesa javne poti JP 569311, ki leži na zemljišču 908, k.o. Dol pri Ljubljani).

22.5.2020

Odvoz smeti - obvestilo

Iz Javnega podjetja VOKA SNAGA so sporočili, da zaradi tehničnih težav smeti iz rumenih in črnih zabojnikov v Senožetih in Dolskem z okolico niso bile pobrane po predvidenem urniku. To bo storjeno tekom današnjega dne.

20.5.2020

Rekonstrukcija ceste v Vidmu

Občane obveščamo, da so se pričela dela za ureditev cestišča v delu naselja Videm sočasno z gradnjo vodovoda, kanalizacije in plinovoda. Urejena bosta tudi pločnik in javna razsvetljava.

Dol pri Ljubljani 1

01 530 32 40

obcina@dol.si

Sledite nam