Razpisi in objave

Javna naročila - Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti "Ureditev prostorov - Dol 18 - dodatna dela"


Datum objave:
16.4.2021
Datum zaključka:
26.4.2021 do 10:00
Status:
Zaključen

Občina Dol pri Ljubljani vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Ureditev prostorov – Dol 18 – dodatna dela« v postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Več informacij je v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dostopnost