WiFi4EU

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane

Kakšen je splošni cilj pobude WiFi4EU?

Cilj pobude WiFi4EU je državljanom in obiskovalcem zagotoviti dostop do interneta visoke kakovosti po vsej EU prek brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne uprave, knjižnice in zdravstveni domovi. Boni, ki jih Evropska komisija financira prek pobude, bodo dodeljeni za podporo občinam pri namestitvi dostopnih točk Wi-Fi v teh središčih javnega življenja, z uporabo storitev podjetij za namestitev omrežja Wi-Fi.

Vrednost bona in katere stroške krije?

Pobuda WiFi4EU občinam daje možnost, da zaprosijo za bone v vrednosti 15.000 evrov (vključno s stroški DDV). Boni se bodo uporabili za namestitev opreme za brezžični internet na javnih mestih v občini, ki še nima brezplačne brezžične dostopne točke. Naši občini je bil dodeljen bon na tretjem razpisu, oktobra 2019. Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev sta občina in Evropska komisija (INEA) podpisali v novembru 2019.

Bon WiFi4EU je pavšalni znesek, namenjen le kritju stroškov nakupa in namestitve opreme za dostopne točke Wi-Fi, ki izpolnjujejo zahteve iz besedila razpisa in sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je bil podpisan z izbranimi občinami. Oprema vključuje elemente, ki so potrebni za vzpostavitev omrežja WiFi4EU, kot so napajalniki (npr. adapter za napajanje prek etherneta, električni adapter, stikalo PoE) ali oprema za povezavo z internetom (npr. usmerjevalniki, stikala, požarni zidovi). 

Bon ne krije opreme za razširitev vmesnega povezovalnega omrežja z druge lokacije na lokacijo WiFi4EU. Internetna povezava bi morala biti že na voljo na kraju vzpostavitve omrežja oziroma je občina odgovorna za vzpostavitev in kritje za kritje stroškov povezljivosti (internetna naročnina), vzdrževanja in delovanja opreme, in sicer najmanj tri (3) leta.

Bon WiFi4EU velja 18 mesecev od dne, ko sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev podpiše druga pogodbenica, kar pomeni, da imajo izbrane občine po podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 18 mesecev časa za vzpostavitev omrežja WiFi4EU. Po tem obdobju bon poteče in podjetja za namestitev omrežja Wi-Fi ga ne bodo mogla več unovčiti.

Kakšni so naslednji koraki?

Občina mora zagotoviti, da bo v 18 mesecih po sopodpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev namestitev dokončana in bo nameščeno omrežje začelo delovati. Najprej mora občina izbrati podjetje za namestitev omrežja Wi-Fi, ki bo opravilo delo. 

Občine mora tudi določiti »središča javnega življenja«, kamor bodo nameščene dostopne točke WiFi4EU. Dostopne točke Wi-Fi je treba namestiti tam, kjer še ni podobnih ponudb za brezplačni brezžični dostop do interneta.

Kako se varujejo osebni podatki?

Na portalu WiFi4EU se v skladu z veljavno zakonodajo EU zbirajo samo osebni podatki, potrebni za sodelovanje pri pobudi WiFi4EU in njeno upravljanje s strani Evropske komisije (ali INEA). Podatki se ne hranijo, razen če je to potrebno za nadzor in revizijo. Podobno si lahko nekatere od teh podatkov Evropska komisija (ali INEA) po načelu »potrebe po seznanitvi« izmenjuje z drugimi institucijami in organi EU ter državami članicami (vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi organi) ali drugimi službami (Evropsko računsko sodišče, OLAF, evropski varuh človekovih pravic itd.), ki so po evropskem pravu pristojne za nadzor ali inšpekcijske preglede.

V prvi fazi vzpostavitve omrežja WiFi4EU bosta za varovanje osebnih podatkov, ki bi se lahko zbirali in obdelovali pri registraciji in avtentikaciji uporabnikov, odgovorna posamezna občina in njen pogodbeni ponudnik internetnih storitev. V tej fazi bo morala vsaka dostopna točka WiFi4EU upoštevati izjavo o varstvu osebnih podatkov ter veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, zlasti Uredbo (EU) 2018/1725.

V drugi fazi bo enotna storitev avtentikacije končnim uporabnikom omogočala, da se registrirajo samo enkrat in nemoteno gostujejo na vseh dostopnih točkah WiFi4EU brez ponovnega vnosa svojih prijavnih podatkov.

Dodatne informacije so na voljo v izjavi o zasebnosti WiFi4EU, ki je na voljo na strani portala WiFi4EU.

 


NOVICE:

→ Brezplačen javen WiFi dostop prihaja na 7 lokacij v občini, 12.04.2021 

Dostopnost